csar.travel@gmail.com
087-491-4941

EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7D4N BY CX (JUN-OCT'20)

Europe


ไฮไลท์

• ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา  – น้ำพุเจ็ทโดว์ 
• สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ - มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์กรสหประชาชาติ  – ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก
• เจนีวา  – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค – แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน
• แทสช์ – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง หรือช้อปปิ้งนาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก 
• กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – เพลิดเพลินกับการสัมผัสและเล่นหิมะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก –
• อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support