csar.travel@gmail.com
087-491-4941

CI-202_ไต้หวัน อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 5D4N BY CI (FEB-OCT'20)

Taiwan


ไฮไลท์

∞ สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 
∞ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101 
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
∞ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
∞ หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ
∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท     


copyright © 2018 by CaesarTravel.co.th | Privacy Policy | About Us | Contact Support